Posted on: April 16, 2023 Posted by: admin Comments: 0
ЕЛЕМЕНТ Документи за Продажба на Имот Кои документи трябва да извадя когато реша да продавам имот?

ЕЛЕМЕНТ

Документи за Продажба на Имот

Кои документи трябва да извадя когато реша да продавам имот?

Продажбата  на имот е съпроводена с  ваденето на няколко задължителни документа. Препоръчително е предварително да сте запознати с тях, за да можете да планирате и времето, необходимо за тяхното получаване.Ако планирате предварително бавните поръчки са и по-евтини!

 

Задължителни документи при покупка на имот

1.)Документ за собственост на имота

с които продавачът се легитимиракато собственик:

Може да бъде :

нотариален акт, вписан в Агенция по вписвания – той може да бъде нотариален акт за покупко-продажба, за дарение, за замяна, констативен нотариален акт и т.н.;

договор за продажба, сключен по реда на Наредбата за държавните имоти;

договор за продажба, сключен по Закона за общинската собственост и Закона за държавната собственост на държавни или общински имоти. Ако са сключени след 01.06.1996 г. следва да бъдат вписани в Службата по вписванията.

 

2.)Кадастрална скица и схема .

Вади се от Служба“ Геодезия и Кадастър“ .Прилага се копие от документа за собственост .

Схема се вади за застроената площ.

Скица се вади когато имате и земя .

 

3.)Удостоверение за данъчна оценка

Този тип удостоверение се издава от данъчната служба по местонахождение на имота. Важно уточнение –преди да вадите данъчна оценка трябва да имате документите от Кадастъра.

Техни копия заедно с копие от документа за собственост се прилагат към заявлението за Данъчна оценка .

4.)Удостоверение за семейно положение

 

Документа се издава от ЕСГРАОН (Единна Система за Гражданска Регистрация и Административно Обслужване на Населението), най-често в сградата на общината по постоянен адрес на собственика на имота. С този документ можете да се сдобиете в рамките на един до 7 дни. Добре е да знаете, че такъв документ трябва да има всеки от съпрузите без значение, че информацията в него е идентична. Важността на този тип документ произтича от нуждата да се провери семейното положение на собственика към момента на придобиване на собствеността.

 

5.) Удостоверение за липса на Данъчни задължения по Чл.87

Вади се от НАП ,но не го вадете предварително. Срокът му на валидност е кратък.

 

В заключение : Ако решите да продавате имот започнете с намирането на документа за собственост  при документите у дома ,а след това извадете необходимите документи от Кадастъра.

След намирането на купувач останалите документи ще извадите бързо и лесно .Не ги вадете предварително ,защото могат да изгубят срока си на валидност.

 

Ако сте решили да продавате имот в Пловдив Агенция ЕЛЕМЕНТ би могла да Ви помогне в Продажбата .

За други интерсни факти и имоти

WEBSITE

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ

FACEBOOK PAGE

 

 

 

Leave a Comment